Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Proj. serwisów WWW
Zaawansowane serwisy WWW, WAP tworzone w PHP czy Flash oparte o bazy danych MySQL. Proste strony WWW
czytaj więcej »
 
Opieka informatyczna
Oferujemy opiekę nad całością systemów komputerowych (sieć komputerowa, urządzenia peryferyjne, łaczność)
czytaj więcej »
 
Montaż sieci komp.
czytaj więcej »
 
Instalacja internetu
  • Projekty prostych stron WWW oraz zaawansowanych serwisów
  • Ocena istniejących stron WWW
Inne usługi:
  • zestawianie łącz stałych do Internetu
  • sprzęt, konfiguracja
  • konfiguracja komutowanych łącz do Internetu (przez ISDN lub łącza analogowe)
  • konfiguracja systemów poczty elektronicznej w komputerach Klienta
  • instalacja i konfiguracja usług pracy grupowej (Outlook, MS Exchange, GroupWise)
  • konfiguracja serwisów WWW, FTP, DNS, Proxy, DHCP, Firewall
czytaj więcej »
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l