Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Comarch
CDN Klasyka
CDN OPT!MA

Oferta dla małych i średnich firm handlowych, usługowych oraz produkcyjnych


prosze wybrać link z prawej strony
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l