Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 

Wdrażamy usługi związane z Internetem i Intranetem:

  • projekty i wykonanaie zaawansowanych serwisów internetowych WWW, WAP opartych o bazy MySQL oraz prostych stron WWW
  • nadzór i administracja zawartością stron (nowe ceny, nowe promocje itp)
  • ocena istniejących serwisów pod względem poprawności budowy stron, nawigacji, czasu dostępu dla oglądającego itp elementów
  • projekty logo

Serwisy wykonywane przez nas mogą być zarządzane przez użytkownika bez konieczności naszego pośrednictwa. Wykonujemy mechanizmy, dzięki, którym użytkownik może w prosty sposób wpisywać do zawartości stron nowe treści (nawet grafikę czy zdjęcia).
+ Obsługa nie wymaga znajomości tajników stron WWW.
+ Przez osobną stronę internetową i tzw. moduł administratora, właściciel strony kasuje istniejący tekst lub dodaje nowy.
+ Dostęp do administratora ograniczony jest hasłem.
+ Dokonana zmiana tekstu widoczna jest w Internecie natychmiast.
+ Posiadanie takich stron nie wiąże się z zakupem żadnych dodatkowych usług w firmie gdzie utrzymywane są strony WWW.

Zrealizowane projekty

Projekty w fazie realizacji:

al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l