Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
« powrot


FERRODO MAGAZYN – Obsługa magazynów wysokiego składowania


Moduł MAGAZYN jest programem wspomagającym funkcjonalność magazynów wysokiego składowania jak i magazynów tradycyjnych.
Pozwala na wszechstronne prowadzenie gospodarki magazynowej. Obejmuje wszystkie operacje związane z zakupem i sprzedażą towaru, jego przesunięciem między magazynami czy oddziałami z uwzględnieniem specyfiki wysokiego składowania w magazynie.

• Zalety MODUŁ MAGAZYN:

- integracja przepływu towarów i informacji
- wysoka przepustowość i wydajność pracy magazynu
- minimalizacja wielkości zapasów
- minimalizację cyklu realizacji zamówienia klienta
- terminowość realizacji dostaw towarów do klienta
- kompleksowość usług ( zakupy, sprzedaż, zwroty )
- wysoka elastyczność działania
- regulację szczytów obciążenia

• Realizuje wszystkie zasadnicze operacje logistyczne takie jak:

- podział magazynu na strefy(półki, gniazda) i oznaczenie poszczególnych miejsc składowania – mapa magazynu
- możliwość wyboru różnych algorytmów optymalizacji magazynu
- optymalizację dróg wewnętrznych w magazynie
- automatyczne przydzielanie miejsca towarom wchodzącym
- automatyczne wskazywanie miejsca pobierania wysyłanego towaru
- wydruk wywieszek paletowych

Moduł MAGAZYN funkcjonuje zawsze wespół z modułem HANDEL lub HANDEL, ZAMÓWIENIA i DOSTAWY. Jest programem obejmującym wyłącznie tematy realizowane w magazynie i ma ułatwić organizacje pracy magazynu . Nie jest stosowany jako samodzielny moduł.

Moduł pomocny jest szczególnie dla przedsiębiorstw wielomagazynowych czy wielooddziałowych.

al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l