Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Logistyka
Dostawy
Klient
Kontrakt (oferty / import)
Magazyn
Zamówienia
« powrot

W dziale logistyka znajdą Państwo szerszy opis programów :

  • Dostawy - obsługa zamówień do dostawców
  • Klient - cennik, stany, zamówienia on-line lub akwizytor
  • Kontrakt (oferty / import) - obsługa kontraktów importowych, oferty
  • Magazyn - obsługa logistyczna magazynu
  • Zamówienia - rejestracja zamówień i ich realizacja

 

al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l