Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Proj. serwisów WWW
Zaawansowane serwisy WWW, WAP tworzone w PHP czy Flash oparte o bazy danych MySQL. Proste strony WWW
...więcej
    Zarządzanie firmą a IT

Nowoczesna, licząca się na rynku firma wymaga
sprawnie działającego komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie.
Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise
Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) należą do najnowszych rozwinięć systemów
MRP I (Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych redukcja zapasów) i MRP II (Manufacturing Resource Planning- Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Wśród swoich licznych dodatkowych funkcji system ERP zawiera
m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie działalności przedsiębiorstwa ...więcej

 
 
Pontek
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l