Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Zarządzanie firmą a IT

Nowoczesna, licząca się na rynku firma wymaga
sprawnie działającego komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie.
Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise
Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) należą do najnowszych rozwinięć systemów
MRP I (Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych redukcja zapasów) i MRP II (Manufacturing Resource Planning- Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Wśród swoich licznych dodatkowych funkcji system ERP zawiera
m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie działalności przedsiębiorstwa ...więcej

    Ferrodo (ERP)
Jesteśmy partnerem poznańskiej firmy Ferrodo Computer, która jest producentem zintegrowanego kompleksowego systemu obsługi wspomagającego zarządzanie wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw. Może on być z powodzeniem wykorzystany w firmach o różnej wielkości. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe konieczne dla funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa i dla prawidłowego rozliczania z budżetem. Dostępne wersje: DOS/WIN (jednost. i sieć); TERMINAL; MSSQL / ORACLE; TERMINAL + MSSQL/ORACLE.

...więcej
 
 
Pontek
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l