Connector  Systemy Informatyczne
 
 
 
Witamy na naszej stronie.
 
Zarządzanie firmą a IT

Nowoczesna, licząca się na rynku firma wymaga
sprawnie działającego komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie.
Systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP (Enterprise
Resource Planning - Planowanie Zasobów na potrzeby Przedsięwzięć) należą do najnowszych rozwinięć systemów
MRP I (Material Requirement Planning - Planowanie Potrzeb Materiałowych redukcja zapasów) i MRP II (Manufacturing Resource Planning- Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Wśród swoich licznych dodatkowych funkcji system ERP zawiera
m. in. zarządzanie łańcuchami dostawców i planowanie działalności przedsiębiorstwa ...więcej

    Smabi (pod Linux)
Gdy chodzi zastosowanie Linuksa w małej firmie nietrudno było
zauważyć, iż od dłuższego czasu coraz bardziej dotkliwie dawał się odczuć brak
na rynku aplikacji (na odpowiednio niewygórowanym poziomie cenowym) ułatwiających
prowadzenie czynności jak najbardziej w takiej firmie podstawowych - fakturowanie,
prowadzenie magazynu, śledzenie aktualnego stanu rozliczeń, wystawianie paragonów
itp. itd. Wprawdzie pojawiły się próby zapełnienia tej luki darmowymi programami
OS - jednak, jak dotychczas, nie są to próby najcelniej trafiające w potrzeby
docelowego odbiorcy. Kolejną z takich prób - niech potencjalni użytkownicy określą,
na ile udaną - jest, tym razem komercyjny, program obsługi sprzedaży - "Smabi"
(skrót od "SMAll BusIness"). ...więcej
 
 
New Ad
 
al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków
tel.: 012 632 53 45, tel/fax: 012 632 54 25
e - m a i l :   b i u r o @ c o n n e c t o r . c o m . p l